Terapia indywidualna

Terapeuci pracujący w naszym ośrodku są do dyspozycji naszych pacjentów 24 godziny na dobę. Terapia jest prowadzona systematycznie, częstotliwość jest uzależniona od indywidualnych potrzeb pacjenta. Na podstawie diagnozy, opracowanej przez zespół terapeutyczny zostaje stworzony indywidualny plan terapii pacjenta. Określa on główne obszary problemowe, na których będzie się skupiała praca indywidualna.

Terapia alkoholowa | Narkomania | Ośrodek odwykowy | Ośrodek terapii | Uzależnienia