Terapia grupowa

Terapia grupowa jest jedną z najefektywniejszych form pomocy w wychodzeniu z uzależnień. Daje poczucie przynależności, obcowanie z osobami które borykają się   z tymi samymi problemami ułatwia zaklimatyzowanie się w nowym środowisku. Bycie częścią grupy motywuje nas do pracy nad sobą. Możliwość przejżenia się           w oczach innych pozwala nam dostrzec prawdziwą istotę naszych problemów.

Fomy terapii grupowej w naszym ośrodku: grupy tematyczne, warsztaty, grupy wsparcia, grupy interwencyjne.

Terapia alkoholowa | Narkomania | Ośrodek odwykowy | Ośrodek terapii | Uzależnienia