Kontakt

OŚRODEK POMOCY UZALEŻNIONYM
ul Łabędzia 15
04-802 Warszawa

tel 22 216 61 76

Terapia alkoholowa | Narkomania | Ośrodek odwykowy | Ośrodek terapii | Uzależnienia