Jakub Ciecierzyński

instruktor terapii uzależnień

kierownik ośrodka

Marek Górecki

terapeuta

Katarzyna Klaczak

psycholog

Terapia alkoholowa | Narkomania | Ośrodek odwykowy | Ośrodek terapii | Uzależnienia